De site met alle antwoorden...

Hieronder vind je tijdelijk de antwoordenboeken bij de oefenboeken begrijpend lezen en rekenen. Voor de oefenboeken taal zijn geen antwoordenboeken nodig.

We hebben nog niet alle antwoordenboeken beschikbaar. De hoogste groepen zijn wel beschikbaar. We hopen dat jullie de kinderen zolang kunnen helpen met de antwoorden.

We zagen dat bij een aantal opdrachten in de oefenboeken de antwoorden al zijn ingevuld. Probeer de kinderen uit te dagen om die antwoorden af te dekken en te laten uitleggen hóe ze de som uitrekenen.

Antwoordenboek Begrijpend lezen

Als je hier klikt, dan download je het antwoordenboek Begrijpend lezen.

Alle antwoorden van de oefenboeken Vraagsoorten niveau C t/m F en de oefenboeken Strategieën niveau C t/m F staan bij elkaar in één antwoordenboek.

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Getallen

Klik hier voor Rekenen Getallen niveau A (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Rekenen Getallen niveau B (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Rekenen Getallen niveau C

Klik hier voor Rekenen Getallen niveau D

Klik hier voor Rekenen Getallen en kommagetallen niveau E

Klik hier voor Rekenen Getallen en kommagetallen niveau F

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Breuken

 Klik hier voor Rekenen Breuken niveau D

Klik hier voor Rekenen Breuken niveau E

Klik hier voor Rekenen Breuken niveau F

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Verhoudingen en procenten

Klik hier voor Rekenen Verhoudingen en procenten niveau E

Klik hier voor Rekenen Verhoudingen en procenten niveau F

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Maten

Klik hier voor Rekenen Maten niveau E

Klik hier voor Rekenen Maten niveau F

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Vermenigvuldigen en delen

Klik hier voor Vermenigvuldigen en delen niveau B (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Vermenigvuldigen en delen niveau C (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Vermenigvuldigen en delen niveau D

Klik hier voor Vermenigvuldigen en delen niveau E

Klik hier voor Vermenigvuldigen en delen niveau F

Antwoorden Oefenboeken Rekenen - Plus en min

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau A (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau B (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau C (nog niet beschikbaar)

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau D

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau E

Klik hier voor Rekenen Plus en min niveau F