Projecten

Beuker Onderwijs is voortdurend actief in uiteenlopende projecten als:

 • Coaching startende leerkrachten
 • Curriculumontwikkelaar voor Leerlab (kijk op: www.leerlabzuidoost.nl)
 • Curriculumontwikkelaar voor Zomerschool Amsterdam Zuidoost en West
 • Ontwikkelaar spellen school-games (kijk op: www.school-games.nl)
 • Freelance onderwijsadviseur voor het ABC (Amsterdam)
 • Masterclass denken en rekenen ontwikkelingslijnen jonge kind (het ABC)
 • Onderwijskundige voor het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (Amsterdam)
 • Coördinator kopklassen, bijlesklassen
 • Rekenspecialist en trainer OEKT
 • Curriculumontwikkelaar voor OTV (OnderwijsTijdVerlenging)
 • Trainer Piramide (Cito) 
 • Het verzorgen van diverse workshops:
  • gebruik van het digibord
  • maken van digitale prentenboeken
  • rekenen met kleuters
  • rekenen en referentieniveaus
  • rekenen en (reken)taal
  • klank-letteractiviteiten met kleuters
  • filosoferen met kinderen
  • workshops in het kader van de regionale dagen voor het jonge kind
  • executieve functies
 • Leerlijn Coöperatief leren; achtergrond en inzetten van coöperatieve werkvormen in de klas en door de hele school
 • Docent module Gecijferdheid en ontwikkelen module Gecijferdheid
 • Verbetertraject en leerlijn Begrijpend lezen
 • Begeleiden rekenverbetertraject in de school; leerkrachtvaardigheden, kennis van leerlijnen
 • Workshops met spellen voor kinderen, ouders en leerkrachten
 • Bijeenkomsten met en voor ouders
  • Wat kunt u thuis doen?
  • Van po-vo-bo
  • Wat leert mijn kind in groep ..?