Leerlab Rekenen

Geef je lessen Leerlab rekenen?

Download hier de powerpoints en de extra spellen bij de lessen.

Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Dat is het laatste woord op bladzijde 3 van de handleiding, zonder punt en zonder hoofdletters.

Lukt het niet? Mail dan naar info@beukeronderwijs.nl. Dan sturen we het naar je op.