Rolkaarten bij coöperatieve werkvormen

Rolkaarten coöperatieve werkvormen

Om het werken met coöperatieve werkvormen meer te structureren kun je gebruiken  maken van rolkaarten. Rolkaarten bieden structuur doordat je eerst met je groep bespreekt welk gedrag bij een rolkaart hoort. Leerlingen weten dus goed wat van ze verwacht wordt.

Een voorbeeld van een rolkaart is de materiaalbaas. In elk groepje krijgt één leerling de rol van materiaalbaas.  Deze leerling mag de spullen ophalen en wegbrengen en eventueel leerlingen aanspreken op de manier waarop met het materiaal wordt omgegaan. Bespreek vooraf met je groep met behulp van de T-kaart welk gedrag bij de materiaalbaas hoort. Zo bied je structuur aan het ophalen van benodigde materialen, het omgaan met het materiaal, het gezamenlijk verzamelen van het materiaal en het opruimen ervan door de materiaalbaas.