Executieve functies

Workshop 3 Executieve functies versterken (29 januari 2020)

Versterken van zelfstandigheid door het aanleren van vaardigheden

Naar de ik-doelen: klik hier.

Je zit nu in groep 2 dus je moet nu zelfstandig aan de slag. Je zit nu in groep 7 dus je moet nu zelf aan je huiswerk denken. Geen gekke verwachtingen, toch? We verwachten zelfstandigheid van leerlingen en dat is goed, maar we vergeten misschien dat zelfstandigheid niet komt aanwaaien. Is de vaardigheid aan deze groep 2-leerling aangeleerd? Heeft iemand de groep 7-leerling aangeleerd hoe je huiswerk opschrijft in je agenda en dat je het beste meteen aan je huiswerk kunt beginnen en daarna je tas bij de voordeur moet klaarzetten?

Als het gaat over zelfstandigheid blijken we verwachtingen te hebben van leerlingen op basis van de leeftijd of de groep waar ze in zitten. Maar mag je eigenlijk zelfstandigheid verwachten als de leerling nooit geholpen is bij het aanleren van de vereiste vaardigheden?

Probeer daarom te denken in vaardigheden en stel jezelf de vraag: Wat moet ik mijn leerling aanleren? Voorbeeld: Wat moet ik aanleren zodat hij zichzelf kan omkleden? Wat moet ik aanleren zodat hij kan samenspelen? Wat moet ik aanleren zodat hij zijn huiswerk goed noteert? Wat moet ik aanleren zodat hij op tijd komt?

De ik-doelen kunnen helpen bij het denken in aanleren en versterken en maakt het mogelijk om een doorgaande lijn in school te realiseren.

Boek

Zelfsturing in de klas – Diana Smidts

Artikel over dit boek in HJK

Executieve-functies-in-ontwikkeling-Smidts

Wat mag je verwachten op welke leeftijd?

Tabel Wat mag je verwachten op welke leeftijd?

Spel

Ken je kwaliteiten – (jeugd) kwaliteitenspel

Op de schouders van reuzen

Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten. 24 wetenschappelijke kernartikelen vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Klik hier.